Privatumo politika


Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.pasauliogeles.lt (toliau – pasauliogeles.lt; e-parduotuvė) svetainės lankytojų asmens duomenys. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą (t.y. sutinka laikytis pasauliogeles.lt puslapyje nurodytų taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą, apie tai pranešdamas el-paštu: info@pasauliogeles.lt


Mes, įmonė UAB „Pasaulio gėlės LT“ (toliau – Pasaulio gėlės), vertiname mūsų klientų privatumą ir siekiame užtikrinti, jog naršydami mūsų e-parduotuvėje jausitės saugiai. Toliau pateikta privatumo politika reglamentuoja pasauliogeles.lt ir kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus.


Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte pasauliogeles.lt puslapyje. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Pasaulio gėlės juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Naudodamiesi pasauliogeles.lt teikiamomis paslaugomis, patvirtinate:

  • jog Jūs ar Jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis, tačiau supranta, jog šie yra būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti pirkėją internetinės prekybos tikslais ir suteikti kokybišką paslaugą. Nepateikus asmens duomenų ar nesutikus, jog šie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslais, negalėsite sudaryti sutarties;
  • Jūs ar Jūsų atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis, bei neprieštarauja, kad pasauliogeles.lt juos tvarkytų internetinės prekybos tikslais;
  • Jūs ar Jūsų atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pasaulio gėlės tvarkomais savo asmens duomenimis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.


Pasaulio gėlės gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

  • apdoroti Jūsų užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);
  • spręsti problemas susijusias su prekių pristatymu;
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.


Klientas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.


Jūs turite teisę bet kada keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu: info@pasauliogeles.lt arba telefonu: 8 37 363512


Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.


Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.


Mes užtikriname, jog Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamės norėdami įvykdyti Jūsų užsakymą. Šiuo atveju – siuntinių pristatymo tarnyba, kurie naudoja Jūsų duomenis siekiant užtikrinti įsigytų prekių pristatymą.


Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, prekes galite įsigyti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.


Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis;
  • nesutikti, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


Slapukai (angl. cookies)


Tam, kad galėtume pasiūlyti visavertes paslaugas savo e-parduotuvėje, Jūsų įrenginyje įrašome informaciją (slapukus). Slapukai, tai trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kt. įrenginiuose. Slapukus naudoja daugelis pažangių interneto svetainių, jie gali būti patalpinti tik jei tai leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Šią informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamiesi pasauliogeles.lt e-parduotuve sutinkate, kad Jūsų įrenginyje būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami nustatytus slapukus. Informaciją, kaip tai padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:

Pasaulio gėlės turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškią šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.


Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės pasauliogeles.lt svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, jog Jūs sutinkate su atnaujinimais.


IP adresai


IP adresas yra numeris, pagal kurį atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungti prie interneto. Dažniausiai serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai naudojami kartu su slapukais, kad pastarieji prisimintų kompiuterį ar kitus įrenginius naudojamus prisijungti prie šio puslapio. Puslapis pasauliogeles.lt IP adresus naudoja kartu su slapukais.


Klauskite


Jei Jums kyla klausimų dėl čia pateiktos informacijos, kreipkitės el-paštu: info@pasauliogeles.lt